Hotspotvenster

Hier staat de informatie die betrekking heeft op de hotspot.